Arne Eriksson avgick den 16 september 2019, med omedelbar verkan, som ledamot i Brf Porkalas styrelse. Det skedde på egen begäran med hänvisning till personliga skäl.

Styrelsen och övrig personal i Brf Porkala tackar Arne Eriksson för hans stora engagemang och gedigna insatser för föreningen genom åren – inte endast som ordförande, utan även som sakkunnig inom en rad tekniska områden.

Vid konstituerande möte 19 september 2019 valdes Göran Lindgren till föreningens nye ordförande. Christer Huseryd valdes till Vice Ordförande. Annars oförändrat.