Årsstämman 2021 via Youtube

Årsstämman via Youtube den 28 juni kl 15:00 Vi sänder Brf Porkalas årsstämma den 28 juni 2021 kl 15:00 via Youtube Studio. Du kommer även att kunna titta på stämman i efterhand via samma länk. Länk till årsstämman via Youtube: https://youtu.be/azjNOQ5pgRU Observera...

Kallelse till årsstämman 28 juni 2021

Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare 7....

Ändrade telefontider 2021-05-24

Föreningskontorets nya telefontider På grund av sjukdom ändrar föreningskontoret telefontiderna. Följande telefontider gäller från och med 24/5 2021 och tills vidare: Tisdag till torsdag kl. 07.00–10.00 och kl. 15.00–16.00 Du kan alltid kontakta föreningskontoret på...

Internetavbrott 2021-05-28

Under natten 2021-05-28 kommer föreningens bredbandsleverantör, Bahnhof, att utföra underhåll av sina nättjänster. Det innebär för oss ett avbrott i internetanslutningen under cirka tre timmar mellan kl 00:01 och 06:00.              ...
Nya digitala bomlås i Akalla

Nya digitala bomlås i Akalla

Stockholms stad kommer inom den närmsta tiden att förse bommen bakom Sibeliusgången 52–58 med ett digitalt bomlås. För mer information, se ”information om nya bomlås” nedan. i Information om nya bomlås Klicka på dokumentsymbolen om du vill läsa eller...