Måndagen den 17 juni hölls föreningens årsstämma i Akalla grundskolas matsal. Totalt deltog 66 medlemmar, varav 55 var närvarande och 11 deltog via fullmakt.

Val av styrelse

Stämman beslutade att minska storleken på styrelsen till sju ordinarie ledamöter, två suppleanter och en HSB-ledamot. Tidigare var det sju ordinarie ledamöter, tre suppleanter och en HSB-ledamot.

Stämman beslutade att de ledamöter som satt valda på ett år till i styrelsen sitter kvar. Två ledamöter som suttit föregående år valdes in i styrelsen på nytt och en ny ledamot valdes in. Valet av suppleanter gick till sluten personomröstning.

Efter stämman hade styrelsen konstituerande styrelsemöte och här kommer en presentation av Brf Porkalas nya styrelse:

Arne Eriksson, ordförande

“Vill fortsätta vara en aktiv part i stambytet, samt bidra med kunskaper inom intresseområdet teknik/fastigheter”

Arne Eriksson

Göran Lindgren, vice ordförande

“Under mitt andra mandatår hoppas jag kunna arbeta med utvecklingen av vår tekniska infrastruktur samt ta fram en IT-policy och kommunikationsplan för föreningen.”

Göran Lindgren

Bela Johansson, ekonomiansvarig

“Ordning och reda har jag varit framgångsrik med. Nu står vi inför nya utmaningar med stambytet och måste få stabilitet, framtidsvisioner och hållbarhet i driften och föreningen.”

Bela Johansson

Fatemeh Järlström, studieorganisatör

“Är en organisatör som vill bidra med att organisera styrelsens sammanträden och gemensamma aktiviteter. Vill även arbeta för ordning och reda i föreningen.”

Fatemeh Järlström

Kazem Norouzian, ledamot

“Att fortsätta hålla föreningslokalen öppen, vara engagerad i stambytet och verka för ökad trivsel och trygghet.”

Kazem Norouzian

Kristina Bah, ledamot

“Vill arbeta för att få ner driftkostnaderna i föreningen. Viktiga frågor är ordning och reda samt miljöfrågor.”

Kristina Bah

Christer Huseryd, ledamot

“Vill bidra med erfarenhet inom ekonomi och upphandling. Är en problemlösare som ser till att problem löses på ett ekonomiskt och oklanderligt sätt. Vill även arbeta med medlemmarna och hjälpa dem med eventuella problem i sina bostäder.”

Christer Huseryd

John Johansson, suppleant

“Vill bidra med teknisk kunskap, som erhållits från tidigare anställning inom teknisk drift.”

John Johansson

Mickael Puupponen, suppleant

“Vill lära mig styrelsearbetet och bidra till god sammanhållning inom styrelsen. Vill verka för en god relation mellan styrelsen och medlemmarna. Kommer arbeta för att lyfta medlemmarnas frågor.”

Mickael Puupponen

HSB-ledamot är Erik Hickman

Val av valberedning

Årsstämmans val av ny valberedning:

Gabriel Velarde

Henrik Gustafsson Sadath

Linda Juntunen

Val av revisorer

Maria Johansson, revisor

Grant Thornton, suppleant

Martin Boström, av föreningsstämman vald som intern revisor