Tisdagen den 13/10 deltog Brf Porkala i en trygghetsvandring anordnad av Fastighetsägarna i Järva, som är en fastighetsägarförening vars verksamhet är inspierard av BID (Business Improvement District). Brf Porkala har varit aktivt i denna förening sedan den startades för 15 år sedan. Trygghetsvandringen gick bland annat längs Sibeliusgången, Sveaborgsgatan, Kaskögatan och Porkalagatan samt några andra delar av Akalla, däribland Akalla By.

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghets- och brottsförebyggande perspektiv. Under vandringen går de som har rådighet att åtgärda bristerna med för att tillsammans ta reda på vad som upplevs otryggt och vad som behöver åtgärdas. Man protokollför då nödvändiga åtgärder beträffande belysning, vegetation och skadegörelse.