Onsdagen den 15 maj kl. 08:30-10:30 genomförs en brandövning i tunnlarna vid Akalla station. “Teaterrök” kan då komma upp genom ventilationsschaktet utanför bussterminalen vid Akalla station. Röken är ofarlig för omgivningen.

Brf Porkalas medlemmar kommer inte påverkas, SL-trafiken kommer gå som vanligt både för buss och tunnelbana.

Brandövningen är en del av SL:s och Region Stockholms systematiska brandskyddsarbete.