Många medlemmar har de senaste veckorna kontaktat föreningskontoret gällande problem med värmen i sina lägenheter. Felsökning har genomförts, varvid tekniska fel konstaterats i några av våra hus. Nu är emellertid allt åtgärdat och värmesystemet fungerar normalt. Systemet kontrolleras dagligen.

Värmen regleras baserat på utomhustemperaturen. Om det är varmt ute sänks värmen, och om det är det kallt ute höjs värmen. Det sker automatiskt. Vi har hittills haft en relativt mild höst, varför värmesystemet inte genererat full effekt. Utetemeperaturen har dock fallit så mycket de senaste dagarna, att värmen i systemet ökat väsentligt. Dina radiatorer ska med andra ord vara varma nu och fortsättningsvis i vinter.