Efterfrågan på cykelparkering är stor, samtidigt som det står oanvända cyklar och andra föremål i cykelrummen. Därför gör vi nu en rensning av cykelrummen. Den 25–29 juli markerades samtliga cyklar i cykelrummen med ett snöre på styret. Om du använder din cykel och vill behålla din parkeringsplats måste du ta bort snöret. Cyklar som fortfarande är markerade med ett snöre efter tre månader kommer att plockas bort och förvaras i 6 månader, varefter de säljs eller bortskänkes. Därefter blir de cykelparkeringar vars cyklar tillfallit föreningen åter lediga. Under de 6 månader borttagna cyklar förvaras kan du återfå din cykel. Om du har blivit tilldelad en cykelparkering som du inte använder ber vi dig meddela det till föreningskontoret.

Med vänlig hälsning,
Föreningskontoret