Efterfrågan på cykelparkeringar i cykelrummen är hög. Föreningskontoret har därför gjort en inventering av cykelparkeringar inför kommande rensning. 

Om du använder din cykelparkering ber vi dig meddela föreningskontoret. 

Samtliga cyklar har eller kommer att markeras upp med ett snöre på styret. Om du använder din cykel och vill behålla din cykelparkering måste du ta bort snöret. De cyklar som fortfarande är markerade med snöre efter tre månader kommer att anmälas till Polisen som hittegods. 

Ägaren till cykeln har tre månader på sig för att begära tillbaka cykeln från Polisen, annars tillfaller den föreningen, som i sin tur säljer eller skänker bort den. De cyklar som anmäls som hittegods kommer att fotgraferas, och bilderna kommer att finnas tillgängliga på föreningskontoret. 

Därefter kommer de cykelparkeringar vars cyklar tillfallit föreningen att anses som lediga. 

Viktiga datum

Cykelrum på Sibeliusgången

Inventerade 9 juli 2019, cyklar som har snöre kvar den 9 oktober 2019 kommer att anmälas till Polisen som hittegods.

Cykelrum Porkalagatan 

Inventerade 9 juli 2019, cyklar som har snöre kvar den 9 oktober 2019 kommer att anmälas till Polisen som hittegods.