Den 22 oktober delades det senaste numret av vår medlemstidskrift Porkalen ut till alla hushåll i föreningen. Om du vill läsa skriften online väljer du Mina sidor i huvudmenyn och därfter Porkalen. Du hittar då både det senaste numret och många tidigare nummer av Porkalen.