Vi på Brf Porkalas föreningskontor arbetar för att skapa ordning och reda i våra gemensamma cykelrum. För att kunna identifiera kvarglömda och övergivna cyklar som inte används, har vi markerat alla cyklar med ett snöre på styret. Vi har därefter uppmanat er medlemmar att ta bort snöret på era cyklar om ni önskar behålla er cykelparkering och er cykel. 

Cyklar som fortfarande var markerade med ett snöre den 9 mars hämtades av Cykelåtervinning AB, som därefter polisanmälde och dokumenterade cyklarna. De förvarar cyklarna i sex månader, och sedan tillfaller cyklarna Cykelåtervinning AB. Om din cykel är bortforslad och du vill ha den tillbaka, kontaktar du Cykelåtervinning AB genom att maila en beskrivning av cykeln d.v.s. modell, märke, färg och antal växlar till info@cykelatervinning.se.

Föreningskontoret har stängt av tillträdet till cykelrummet på samtliga Aptusbrickor. Detta för att få en samlad bild av hur cykelrummen utnyttjas, men också för att inte ge tillträde till utomstående. Om du önskar behålla din cykelparkeringsplats behöver du kontakta föreningskontoret via mail eller telefon. Uppge adress för cykelrum, nummer på cykelplats och lägenhetsnummer (står på din ytterdörr), så hjälper vi dig med tillträde till cykelrummet. 

Om du redan meddelat föreningskontoret att du vill behålla din cykelparkering kan du bortse från denna påminnelse.

  

Med vänliga hälsningar,
Föreningskontoret Brf Porkala