Föreningen har som generell policy att alltid säga upp tjänsteavtal i god tid innan de löper ut. Avtalen sägs då upp för omförhandling, varvid vi har möjlighet att ånyo utsätta befintlig leverantör för konkurrens från andra aktörer.

Under sensommaren och hösten har föreningen med extern hjälp upphandlat nya avtal för teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och städning. Förvaltningen och fastighetsskötseln, som tidigare hanterats av Fastum Teknik respektive Primär, kommer nu att utföras av Riksbyggen. Städningen, som tidigare utförts av Tarjas städ, kommer nu att utföras av Primär städ.

Detta innebär att nya kontaktuppgifter gäller för förvaltningsärenden och felanmälan. Se vidare porkala.se/kontakt eller anslag i porten. Lägg även märke till att felanmälan i första hand ska göras via kundportalen Mitt Riksbyggen. Via mitt.riksbyggen.se skapar du ditt konto och kan sedan logga in på portalen.