Har du miljöfarligt avfall hemma?

 

Miljöfarligt avfall, till exempel nagellack, oljor eller färgrester, får du inte slänga i föreningens miljörum. För att bli av med ditt miljöfarliga avfall kan du lämna det på Stockholm Vatten och Avfalls mobila miljöstation som besöker området regelbundet. Den mobila stationen samlar in miljöfarligt avfall upp till en mikrovågsugns storlek. Mer information om vilken typ av avfall du kan lämna hittar du här. 

Under 2022 stannar den mobila miljöstationen på Mariehamnsgatan, bakom ICA, vid följande tidpunkter:

Lördag 5 mars 12.00–13.00

Måndag 11 april 18.00–18.20

Lördag 30 april 12.00–13.00

Tisdag 23 augusti 20.05–20.35

Lördag 10 september 12.00–13.00

Lördag 29 oktober 12.00–13.00

Onsdag 2 november 18.00–18.20

svoa.se/mobila finns info om hur du anmäler dig för att få en påminnelse på sms när den mobila miljöstationen är i ditt område. Där kan du även läsa mer om vilket avfall du kan lämna på den mobila miljöstationen.

Om du har större mängder farligt avfall kan du lämna det på stadens återvinningscentraler. Se karta över återvinningscentraler i Stockholm här.