Föreningslokalen öppnar igen

Sedan den 10 mars 2020 har föreningslokalen hållits stängd i syfte att minska risken för spridning av covid-19. Från och med den 29 september lättar regeringen på restriktionerna, varför vi valt att då öppna föreningslokalen igen. Kontakta föreningskontoret om du vill ha mer information eller vill boka föreningslokalen.