Eluttag för motorvärmare kommer att stängas av 

 

På styrelsemöte nr 10 2021, den 12/8 beslutade styrelsen att samtliga eluttag för motorvärmare på Kasködäcket ska stängas av från och med den 1/10 2021. De som hyr en parkeringsplats med eluttag för motorvärmare och därmed berörs av avstängningen har aviserats personligen via ett brev.

 

Beslutet att stänga av elen grundar sig i att föreningen har upptäckt att eluttagen har använts för att ladda elbilar. Att ladda en elbil i ett uttag som är ämnat för något annat än laddning av elbilar medför en stor brandrisk. Mot bakgrund av detta måste föreningen ta till åtgärder för att eliminera risken det innebär att ladda elbilar i dessa uttag, vilket tyvärr även drabbar den som använder uttaget i enighet med dess syfte.

Med vänlig hälsning
Föreningskontoret