Allt fler medlemmar står i kö för att få parkeringsplats. En del har stått högt upp i kön i flera år och tackat nej till flera erbjudanden om parkering. Det tar därför lång tid att hyra ut parkeringsplatserna – samtidigt som många står i kö och väntar på en plats. För att skapa en mer effektiv parkeringsuthyrning, där medlemmar snabbare får en parkeringsplats och där det ekonomiska bortfallet för outhyrda parkeringsplatser minskar, har styrelsen beslutat att medlemmar som står i kö till parkeringsplats tillfrågas två gånger, och sedan hamnar de sist i kön. Om du får ett erbjudande och underlåter att svara inom föreskriven tid, tolkas det som att du tackat nej till den erbjudna parkeringsplatsen.