Föreningen har för ett antal år sedan installerat brandvarnare i varje lägenhet. Batteritiden på 10 år börjar nu ta slut, och den börjar då pipa, för att signalera att det är dags at byta ut den. Det går inte att byta ut batteriet i brandvarnarna som föreningen installerat, utan en ny brandvarnare måste installeras.

Styrelsen har beslutat att inte installera nya brandvarnare i varje lägenhet. Motiveringen till beslutet är att föreningen har monterat en brandvarnare i varje lägenhet och därav tillhör brandvarnaren lägenheten. Enligt föreningens stadgar är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att underhålla brandvarnaren och byta ut den om den slutar att fungera.

Om du precis flyttat in och det inte finns en brandvarnare i din lägenhet måste du installera en. Att ha en fungerande brandvarnare är för din egen och dina grannars säkerhet. Om du inte har en brandvarnare finns det risk att du inte hinner upptäcka branden i tid. Föreningen rekommenderar även alla lägenhetsinnehavare att ha en brandsläckare och brandfilt, för att vara väl beredda om olyckan inträffar.

Om du vill införskaffa en likadan brandvarnare som föreningen tidigare delat ut och på så sätt sätta upp den i den befintliga skenan i taket finns det att inhandla via webben på exempelvis www.elkatalogen.se eller www.kamingruppen.se. Brandvarnaren som föreningen installerat heter ICAS brandvarnare Optisk IOR-SLI och passar in i skenan där din gamla brandvarnare suttit.

Om du väljer att införskaffa en annan brandvarnare kommer den inte passa in i skenan och du kommer därför behöva montera den på annat sätt.

Våra fastighetsskötare Primär kan hjälpa dig att montera en brandvarnare. Du som lägenhetsinnehavare står för kostnaden.