Cirkulationspumpen som förser husen på Sveaborsgatan 6-24 och Kaskögatan 20-36 med värme är tyvärr ur funktion och kan ej repareras. En ny pump är beställd och kommer att levereras och monteras torsdag 28/4. När den nya pumpen är monterad kommer huset successivt att värmas upp, med andra ord kan det ta lite tid innan inomhustemperaturen återgår till normala nivåer.