Ett stort och resurskrävande projekt som avslutades under 2019 var bytet av föreningens 40 år gamla originalfönster från 1976. Många fönster hade problem med ruttna fönsterkarmar, var svåra att öppna och hade i vissa fall även eroderade fästen i väggen. Detta behövde givetvis åtgärdas.

Projektering och planering ägde rum under 2016, och fönsterbytet genomfördes under 2017–2019 av Fönsterspecialisten Norrland.

Nu, när fönsterbytet är genomfört, räknar föreningen med att kunna spara mycket pengar på minskade energibehov för uppvärmning, eftersom en stor del av lägenheternas värme gått förlorad på grund av de gamla fönstren.